Övernattningar 
Övernattningar
© 1. Deutscher SAAB-Club e.V. 2015-2017 
Sprache auswählen / Choose your  :  
Svenska
Camping på omrade (bara möjligt för registrerade deltagare!): nu är det säker – vi kann säkerställa ett stort antal platser fär tält och husvagn direkt på evenemangs område. Vi ser till att det finns tillräkligt toaletter och duschar på område. Frukost är möjligt i Travbanans casino men det måste man boka i förut.
Övernattning på hotell: Here is our list of hotels (pdf). And here You can find some additional information (pictures, costs, etc.) about most hotels on the list. Unfortunately, all hotels refused to accept reservations from us. You have to book yourself...
Speciella regler för dig som campa:  - Användning av tältpinnar är bara tillåten på gräsplan. Slå inte in några  tältpinnar på travbanan!! Om det      finns skador på plastbanan blir det dyrt, nämligen för dig som förorenaren!!!  - Ingen grillning eller öppen eld på hela omrade!!
Svenska